11 Aralık
09:00-10:00

Karşılama ve Kayıt

Karşılama ve Kayıt

10:00 - 11:00
speaker-1

Yusuf Kaplan

Yeni Bir Dil Özel Oturumu

“Yeni bir medeniyet kuracaksanız şayet; kelimeleriniz size ait olacak. Kendi kelimelerinizle kavram üretecek ve kavramlarınıza ruh üfleyeceksiniz. Kelimeler ile sadece konuşur, kavramlar ile düşünür, ruhla dünya kurarsınız"

 

Yusuf Kaplan hocamız 11 Aralıkta Geleceğin Bilimi Forumu Yeni Bir Dil Özel Oturumunda Açılış Konuşması ile bizlerle…

11:30-12:30
speaker-1

Fatih Sarımeşe

speaker-2

Yasin Saygılı

speaker-3

Büşra Ayaz

Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? 

 

Rivayet oydu ki, Kaknüs kuşu ölümüne yakın tüm ahaliyi bağırışlarıyla bir araya toplayan, tüm canlılara hitap edebilen ortak bir nidaya sahipti. Etrafına topladığı çalı çırpı o telaşla tutuşur da kendini de yakar kül ederdi. O küllerden ise yeni Kaknüs kuşları doğardı. Sanat tarihi de tıpkı Kaknüs kuşu gibi tüm kültür izlerini tek bir eserde etrafına toplardı da, sonra onları yok eden külleri ansızın savurur bir kenara. Sonra seyre dalar; ateş kızılını, gök mavisini, altın sarısını; halılarda, kitabelerde, çömleklerde, binalarda... Sonra Kaknüs kuşu birden Kuğu olur da zarafeti ile endam eder nakkaşları, hattatları, mimarları dün, bugün ve gelecekte. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 de Sanat Tarihi Oturumumuzda insanlığın ortak sanat tarihi serüveninin geleceğin yeni medeniyet dilini tasarlarken sunduğu imkanları konuşacağız. 11-12 Aralıkta. 

12:30-13:00

Öğlen Yemeği

Öğlen yemeği katılımcılarımız için Medipol Üniversitesi Güney Kampüste olacaktır.

13:00-14:00
speaker-1

İsmail Acarkan

speaker-2

Yelda Arslan

speaker-3

Esra Nur Dündar

Psikobilim Oturumu

Bilim insanları, yüzyıllar boyunca evrendeki tüm canlıların meçhul mevcudiyetlerini anlamlandırmaya çalışmış ve sürekli yeni söylemlerde bulunmuşlardır. Bu anlamlandırma serüveninde ‘İnsanoğlu’ farklı bağlamlarda incelenmiştir. Bağlamlar içerisinde en çok merak uyandıranı ise ‘İnsanoğlunun kendini tanıma çabası’ olmuştur. Her insanın kendine has düşünce ve davranış örüntülerini oluşturan bileşenler nereden gelmektedir? Ne kadarını beynimizin benzersizliğine, ne kadarını içimizde taşıdığımız köklere borçluyuz?

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Psikobilim Oturumunda kalbe giden yolda insanoğlunun doğuştan getirdiği mizacı ve bu mizacın kaynağı hakkında bizler de yeni bir söylemde bulunacağız.

14:30-15:30
speaker-1

Ramazan Sarı

speaker-2

Said Ercan

speaker-3

Nurullah Mahmut Dündar

Dijital Devrim Oturumu

İnsanlığın Evreni Dijital Devrimi Tanıyor mu? 

 

İnsanlığın kırılma noktaları vardı; tarım toplumuna geçiş, demirin işlenmesi, makine çağı ve artık geldiğimiz son noktada ‘dijital evren’. Bu evren her geçen saniye, her yeni doğan gün ve her sonlanan yıl ile yeni bir forma dönüşüyor. Her yenilik yarın artık eski hale geliyor. Ve bu hızlı değişim ve dönüşüm aileden akademiye, sağlıktan sosyal yaşama, yönetimden yönelimlere birçok noktada tüm insanlığı etkiliyor. Bu yeni dünyada bizler yeni bir dil inşa etmeliyiz. Bu hızlı dijital devrimin toplumsal vasatta meydana getirdiği değişiklikleri tespit etmek, potansiyel faydaların verimliliğe dönüştürülmesinin potansiyel risklerinin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Dijital Devrim Oturumunda toplumumuzun zamanın dilini kuşanması ve dijital çağı okuyarak bir sonraki adımda oyun kurucu olmasını sağlayacak konuşmalar yapacağız. 

16:00-17:00
speaker-1

Süleyman Gündüz

speaker-2

İbrahim Çetin

speaker-3

İlknur Bilgi Kurt

Terennüm Oturumu

Dünya hızla değişiyor. Bilgi, insanın kendi dışına doğru hareket hızını belirler. Anlam ise bilginin içselleştirilerek insanın ruhunun bu harekete eşlik etmesi demektir. İnsanlık olarak bilgi konusunda kat ettiğimiz mesafeyi, anlam konusunda kat edemeyecek olursak insanın kendine olan mesafesi giderek artacaktır. Hızla ilerleyen bilgi dünyasında eğitim yeni bir lisan oldu. İnsanlığın tekamülü için eğitimin bir ön koşul olduğunu düşünüyoruz. Fakat nasıl ki musiki lezzeti için ses hakkındaki teknik bilgiyi geliştirmek yeterli değilse ve musikiyi hissetmek icap ediyorsa, insanın anlam lezzetini tatması için “Eğitim yetmez, terennüm şart!” diyoruz.

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Terennüm Oturumumuzda eğitimin geleceğini ve yeni dünyada biçimlenişini konuşuyor olacağız.

X