11 Aralık
10:00 - 11:00
speaker-1

Yusuf Kaplan

Yeni Bir Dil Özel Oturumu

“Yeni bir medeniyet kuracaksanız şayet; kelimeleriniz size ait olacak. Kendi kelimelerinizle kavram üretecek ve kavramlarınıza ruh üfleyeceksiniz. Kelimeler ile sadece konuşur, kavramlar ile düşünür, ruhla dünya kurarsınız"

 

Yusuf Kaplan hocamız 11 Aralıkta Geleceğin Bilimi Forumu Yeni Bir Dil Özel Oturumunda Açılış Konuşması ile bizlerle…

11:30-12:30
speaker-1

Ali Kılıç

speaker-2

İsmail Ay

speaker-3

Zeynep Taşkın

Yeni Mühendisler Oturumu

Baktığımız her yerde, kullandığımız her cihazda, somut olarak elimize alamasak dahi sanal olarak kullandığımız her parçada mühendisliğin bir dokunuşunu görürüz.. Üretkenliğin çoğu aşamasında düşüncenin fiile, kavramın parçaya dönüşmesinde karşılar bizi mühendislik.. Bu üretkenliğin devamlılığı sağlanırken 'varolan doğa-insan denge'sini korumak ve bunu gelecek nesillere de aktarabilmek sürdürülebilirlik ile mümkündür. 11-12 Aralık' ta düzenlenecek olan GBf2021 Yeni Mühendisler Oturumumuzda üretkenlik süreci olan mühendisliğe sürdürülebilirlik penceresinden bakarak sabitelerimizi güncelleyip, bunları hayatımıza nasıl geçirebiliriz konuşuyor olacağız.

13:00-14:00
speaker-1

Sümeyye Ceylan

speaker-2

Yavuz Unat

speaker-3

Turan Kışlakçı

Yitik Miras Oturumu

Geçmişin Mirası ile Geleceğin İhyası mümkün müdür? 

 

Bir kuş misali yollar, şehirler aştık. İstanbul’u Konya’yı, sonra Bağdat’ı, Fustat'ı, Kurtuba’yı, Buhara’yı dolaştık. Hepsi de kulağımıza hep aynı lisanı fısıldadı. Kadim medeniyetlerin irfan hikayelerini anlattı. Geleceğin Bilim dilini kurmak için bilme, bulma ve olma yolunda iz sürdük. Çünkü geçmişin mirası geleceğin ihyasıydı. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 Yitik Miras Oturumumuzda insanlığın ortak mirası olan 'Bilim'in, ortaya çıkış hikayesini sizlerle paylaşıp, 'Geleceğin Bilimi'ni üretebilmek için bize düşen vazifeler nelerdir bunları konuşacağız. 

14:30-15:30
speaker-1

Tarkan Karakan

speaker-2

Yüksel Akkaya

speaker-3

Ahmet Uygun

Mikrobiyota Oturumu

Görünmeyen Dünyanın Dili: Mikroorganizmalar ile Tanışın! 

 

Dünyamız 4.54 milyar yaşında, bizler 50 bin yıldır dünyadayız. Bizlerden çok daha önce dünyayı kolonize eden, dünyayı oksijenlendirip tabir-i caizse dünyayı bizim için yaşanılır kılan bir canlı türü ise 3.8 milyar yıldır dünyamızda… Biz onların içine doğduk, onlarla büyüdük, hatta onlarla yedik içtik… Keşfettiğimiz ilk dönemlerde düşman ilan edip savaştık. Tam da dostumuz olabileceklerini keşfettiğimiz sırada salgın hastalıklarla mücadele ettik. Artık onlarla gerçek anlamda tanışıp, dostu-düşmanı ayırt etmemizin vakti gelmedi mi, ne dersiniz? 4.54 milyar yıllık dili çözmeye hazır olun, çünkü mikroplar da konuşur! 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Mikrobiyota Oturumunda uzun yıllardır devam insan ve miktobiyota birlikteliğine kulak vermeye başlıyoruz, hazır olun. 

16:00-17:00
speaker-1

Yavuz Selim Sılay

speaker-2

Ali Mirzaei

speaker-3

Serkan Orhan

Sağlığın Geleceği Oturumu

Geleceğin Yeni Bilimi: Sağlığın Geleceği! 

 

İçinde bulunduğumuz koşullar ve gündemler, sağlık sürdürülebilirliğinin insanlığın ortak geleceği için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her şeyden önce ve her şeyden çok bu dili yeniden kurmamız gerekiyor. İnsanın canlılıkla ilgili kurduğu dil yıkıcı olduğunda aslında kendi bedeniyle beraber bütün sistemi yıkıyor. Kendini bilen alemi bilir! 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Sağlığın Geleceği Oturumunda insanlık aleminden geleceğin sağlığı için yeni sözler söyleyeceğiz. 

X